Skladová zóna Mstětice

Místo:Mstětice
Činnost:dokumentace pro územní řízení, dokumentace pro stavební povolení
Investor:P3 Logistic Park, s.r.o.
Datum:2014
HIP:Ing. Petr Jodas, Ing. arch. Petr Vacek