Strategií společnosti EBM Expert, s.r.o. je zaujmout klienty jedinečností poskytovaných služeb ve smyslu záruk za kvalitu, profesionality všech svých pracovníků a jejich vzájemné zastupitelnosti,  informovanosti a flexibility. 

Od prvního kontaktu s klientem jsme otevření jeho záměrům a spolu s ním řešíme všechny otázky tak, aby k úspěšné realizaci záměrů vedla nejefektivnější možná cesta. Zakládáme si na solidním přístupu ke svým zaměstnancům a subdodavatelům, snažíme se být korektním a uctivým partnerem. 

Rozumíme našim klientům a partnerům. Rozumíme tomu, co děláme.

Ing. ĽUBOMÍR VAIS
zakladatel, majitel EBM Group

Ľubomír Vais je zakladatelem a jediným vlastníkem všech společností skupiny EBM Group. Společnost EBM Expert, s.r.o. zakládal již v roce 1998 s vizí vybudovat úspěšnou a silnou společnost. O tom, že se mu to společně s partnery povedlo, svědčí aktuální pozice společnosti na trhu projekčních a inženýrských firem.

 

Mgr. JAKUB VAIS 
generální ředitel EBM Group

Jakub začal svoji kariéru v roce 2006 jako obchodní manažer v projekční společnosti, kterou vedl a spoluvlastnil jeho otec. Společně s ním se v roce 2010 rozhodli budovat vlastní špičkovou firmu v oblasti projekce a inženýringu, čímž se začala psát novodobá historie EBM. 

Až do roku 2020 působil ve všech společnostech ve výkonných funkcích.
V EBM Expert stál u všech zakázek v roli obchodního ředitele a zároveň se podílel na vedení a rozvoji firmy. Jako ředitel developmentu EBM Partner byl zodpovědný primárně za akvizice a definice produktů, které na trh přináší. V roce 2016 stál za myšlenkou doplnění skupiny o generálního dodavatele, EBM Construct, kterou také výkonně řídil.

V souvislosti se změnou struktury v roce 2020, kdy byla ve všech firmách obsazena pozice výkonných ředitelů, se Jakub posunul do role generálního ředitele celé skupiny EBM, kde může nejlépe využívat svůj potenciál vnímat synergii činností ve stavebnictví a zajistit projektům maximální efektivitu pramenící ze skupiny EBM. S kompetencemi od majitele koordinuje strategii skupiny v oblasti marketingu, lidských zdrojů, financí a provozu.

 ARCHITEKTURA

Ve vlastních návrzích usilujeme o racionální architekturu s jasně čitelnými motivy sledujícími v širších souvislostech kontext každé jednotlivé zakázky – z pohledu klienta, místa, obsahu i času. Cílem našich architektonických návrhů jsou přehledná a inovativní řešení tvořená v souladu s konstrukčními požadavky, zajišťující efektivitu a splnění nároků i očekávání klientů. Náš architektonický tým je složen z nadaných architektů, kteří mají bohaté reference a zkušenosti z předních architektonických kanceláří, a které spojuje vědomí společných vizí a cílů.

 

INŽENÝRSKÁ ČINNOST

Zabezpečíme průzkumné a geodetické práce pro vypracování dokumentace. Projednáme záměr stavby s příslušnými orgány a organizacemi za účelem vydání územního rozhodnutí, zajistíme územní rozhodnutí, stavební povolení. Zorganizujeme kolaudační řízení a zajistíme vydání kolaudačního souhlasu pro užívání stavby. Zabezpečíme majetkoprávní agendu spojenou s výstavbou včetně věcných břemen.

Ing. arch. PETR VACEK
výkonný ředitel, hlavní architekt

Petr je partnerem, hlavním architektem a jednatelem společnosti EBM Expert, s.r.o. Pod jeho vedením byly realizovány objekty Center bydlení pro seniory, administrativní budovy i rezidenční projekty. Petrovy počátky působení v EBM Expert, s.r.o. sahají do roku 2013 a navazují na jeho předchozí zkušenosti z renomovaných ateliérů v Praze, kde se pod vedením významných osobností současné české architektury podílel na rozličných typech zakázek.

Ing. MARTIN ZELENKA
hlavní inženýr

Martin Zelenka je hlavním inženýrem EBM Expert, s.r.o.  od roku 2012.  V rámci vedení projekce zodpovídá za technická řešení projektů, supervizuje a vede projekční skupiny. Praxi v oboru a řízení projektů administrativních, bytových, občanských i průmyslových staveb má více než 25 let.

 

 TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA

Smyslem technického dozoru investora (TDI) je nejen kontrola postupu prací, ale především kvality prací v souladu s projektovou dokumentací schválenou v rámci stavebního řízení, uzavřenými smluvními závazky, platnými technickými a právními předpisy a klientovými zájmy a záměry.

Strategií společnosti EBM Expert, s.r.o. je zaujmout klienty jedinečností poskytovaných služeb ve smyslu záruk za kvalitu, profesionality všech svých pracovníků a jejich vzájemné zastupitelnosti a informovanosti, flexibility. 

Od prvního kontaktu s klientem jsme otevření jeho záměrům a spolu s ním řešíme všechny otázky tak, aby k úspěšné realizaci záměrů vedla nejefektivnější možná cesta. Zakládáme si na solidním přístupu ke svým zaměstnancům a subdodavatelům, snažíme se být korektním a uctivým partnerem. 

Rozumíme našim klientům a partnerům. Rozumíme tomu, co děláme.

Ing. ĽUBOMÍR VAIS
zakladatel, majitel EBM Group

Ľubomír Vais je zakladatelem a jediným vlastníkem všech společností skupiny EBM Group. Společnost EBM Expert, s.r.o. zakládal již v roce 1998 s vizí vybudovat úspěšnou a silnou společnost. O tom, že se mu to společně s partnery povedlo, svědčí aktuální pozice společnosti na trhu projekčních a inženýrských firem.

Mgr. JAKUB VAIS
generální ředitel EBM Group

Počátky Jakubova působení ve skupině sahají do roku 2010, kdy začal z firmy svého otce – EBM Expert, s.r.o., jenž byla založena v roce 1998 jako inženýrská firma s ambicí vytvářet projekty s přidanou hodnotou, společně s otcem budovat špičkovou firmu speciálně v oblasti projekční a inženýrské činnosti – Jakub byl u všech jejích zakázek v roli obchodního ředitele a jednatele. Dnes má z pozice generálního ředitele skupiny EBM Group ambice a potenciál vnímat synergii činností ve stavebnictví, což jsou hlavní předpoklady k plnění jeho primárního cíle – přinášet projektům maximální efektivitu vycházející ze zázemí skupiny EBM Group.

Ing. arch. PETR VACEK
výkonný ředitel, hlavní architekt

Petr je partnerem, hlavním architektem a jednatelem společnosti EBM Expert, s.r.o. Pod jeho vedením byly realizovány objekty Center bydlení pro seniory, administrativní budovy i rezidenční projekty. Petrovy počátky působení v EBM Expert, s.r.o. sahají do roku 2013 a navazují na jeho předchozí zkušenosti z renomovaných ateliérů v Praze, kde se pod vedením významných osobností současné české architektury podílel na rozličných typech zakázek.

Ing. MARTIN ZELENKA
hlavní inženýr

Martin Zelenka je hlavním inženýrem EBM Expert, s.r.o.  od roku 2012.  V rámci vedení projekce zodpovídá za technická řešení projektů, supervizuje a vede projekční skupiny. Praxe v oboru  a řízení projektů  administrativních, bytových, občanských i průmyslových staveb má 25let. 

 ARCHITEKTURA

Ve vlastních návrzích usilujeme o racionální architekturu s jasně čitelnými motivy sledujícími v širších souvislostech kontext každé jednotlivé zakázky – z pohledu klienta, místa, náplně i času. Cílem našich architektonických návrhů jsou přehledná a inovativní řešení tvořená v souladu s konstrukčními požadavky, zajišťující efektivitu a splnění nároků a očekávání klientů. Náš architektonický tým je složen z nadaných architektů, kteří mají bohaté reference a zkušenosti z předních architektonických kanceláří a které spojuje vědomí společných vizí a cílů.

 

INŽENÝRSKÁ ČINNOST

Zabezpečíme průzkumné a geodetické práce pro vypracování dokumentace. Projednáme záměr stavby s příslušnými orgány a organizacemi za účelem vydání územního rozhodnutí, zajistíme územní rozhodnutí, stavební povolení. Zorganizujeme kolaudační řízení a zajistíme vydání kolaudačního souhlasu pro užívání stavby. Zabezpečíme majetkoprávní agendu spojenou s výstavbou včetně věcných břemen.

 TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA

Smyslem technického dozoru investora (TDI) je nejen kontrola postupu prací, ale především kvality prací v souladu s projektovou dokumentací schválenou v rámci stavebního řízení, uzavřenými smluvními závazky, platnými technickými a právními předpisy a klientovými zájmy a záměry.