Strategií společnosti EBM Expert, s.r.o. je zaujmout klienty jedinečností poskytovaných služeb ve smyslu záruk za kvalitu, profesionality všech svých pracovníků a jejich vzájemné zastupitelnosti,  informovanosti a flexibility. 

Od prvního kontaktu s klientem jsme otevření jeho záměrům a spolu s ním řešíme všechny otázky tak, aby k úspěšné realizaci záměrů vedla nejefektivnější možná cesta. Zakládáme si na solidním přístupu ke svým zaměstnancům a subdodavatelům, snažíme se být korektním a uctivým partnerem. 

Rozumíme našim klientům a partnerům. Rozumíme tomu, co děláme.

Ing. ĽUBOMÍR VAIS
zakladatel, majitel EBM Group

Ľubomír Vais je zakladatelem a jediným vlastníkem všech společností skupiny EBM Group. Společnost EBM Expert, s.r.o. zakládal již v roce 1998 s vizí vybudovat úspěšnou a silnou společnost. O tom, že se mu to společně s partnery povedlo, svědčí aktuální pozice společnosti na trhu projekčních a inženýrských firem.

 

Mgr. JAKUB VAIS 
generální ředitel EBM Group

Počátky Jakubova působení ve skupině sahají do roku 2010, kdy začal z firmy svého otce – EBM Expert, s.r.o., jenž byla založena v roce 1998 jako inženýrská firma s ambicí vytvářet projekty s přidanou hodnotou, společně s otcem budovat špičkovou firmu speciálně v oblasti projekční a inženýrské činnosti – Jakub byl u všech jejích zakázek v roli obchodního ředitele a jednatele. Dnes má z pozice generálního ředitele skupiny EBM Group ambice a potenciál vnímat synergii činností ve stavebnictví, což jsou hlavní předpoklady k plnění jeho primárního cíle – přinášet projektům maximální efektivitu vycházející ze zázemí skupiny EBM Group. 

 ARCHITEKTURA

Ve vlastních návrzích usilujeme o racionální architekturu s jasně čitelnými motivy sledujícími v širších souvislostech kontext každé jednotlivé zakázky – z pohledu klienta, místa, obsahu i času. Cílem našich architektonických návrhů jsou přehledná a inovativní řešení tvořená v souladu s konstrukčními požadavky, zajišťující efektivitu a splnění nároků i očekávání klientů. Náš architektonický tým je složen z nadaných architektů, kteří mají bohaté reference a zkušenosti z předních architektonických kanceláří, a které spojuje vědomí společných vizí a cílů.

 

INŽENÝRSKÁ ČINNOST

Zabezpečíme průzkumné a geodetické práce pro vypracování dokumentace. Projednáme záměr stavby s příslušnými orgány a organizacemi za účelem vydání územního rozhodnutí, zajistíme územní rozhodnutí, stavební povolení. Zorganizujeme kolaudační řízení a zajistíme vydání kolaudačního souhlasu pro užívání stavby. Zabezpečíme majetkoprávní agendu spojenou s výstavbou včetně věcných břemen.

Ing. arch. PETR VACEK
výkonný ředitel, hlavní architekt

Petr je partnerem, hlavním architektem a jednatelem společnosti EBM Expert, s.r.o. Pod jeho vedením byly realizovány objekty Center bydlení pro seniory, administrativní budovy i rezidenční projekty. Petrovy počátky působení v EBM Expert, s.r.o. sahají do roku 2013 a navazují na jeho předchozí zkušenosti z renomovaných ateliérů v Praze, kde se pod vedením významných osobností současné české architektury podílel na rozličných typech zakázek.

Ing. MARTIN ZELENKA
hlavní inženýr

Martin Zelenka je hlavním inženýrem EBM Expert, s.r.o.  od roku 2012.  V rámci vedení projekce zodpovídá za technická řešení projektů, supervizuje a vede projekční skupiny. Praxi v oboru a řízení projektů administrativních, bytových, občanských i průmyslových staveb má více než 25 let.

 

 TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA

Smyslem technického dozoru investora (TDI) je nejen kontrola postupu prací, ale především kvality prací v souladu s projektovou dokumentací schválenou v rámci stavebního řízení, uzavřenými smluvními závazky, platnými technickými a právními předpisy a klientovými zájmy a záměry.

Strategií společnosti EBM Expert, s.r.o. je zaujmout klienty jedinečností poskytovaných služeb ve smyslu záruk za kvalitu, profesionality všech svých pracovníků a jejich vzájemné zastupitelnosti a informovanosti, flexibility. 

Od prvního kontaktu s klientem jsme otevření jeho záměrům a spolu s ním řešíme všechny otázky tak, aby k úspěšné realizaci záměrů vedla nejefektivnější možná cesta. Zakládáme si na solidním přístupu ke svým zaměstnancům a subdodavatelům, snažíme se být korektním a uctivým partnerem. 

Rozumíme našim klientům a partnerům. Rozumíme tomu, co děláme.

Ing. ĽUBOMÍR VAIS
zakladatel, majitel EBM Group

Ľubomír Vais je zakladatelem a jediným vlastníkem všech společností skupiny EBM Group. Společnost EBM Expert, s.r.o. zakládal již v roce 1998 s vizí vybudovat úspěšnou a silnou společnost. O tom, že se mu to společně s partnery povedlo, svědčí aktuální pozice společnosti na trhu projekčních a inženýrských firem.

Mgr. JAKUB VAIS
generální ředitel EBM Group

Počátky Jakubova působení ve skupině sahají do roku 2010, kdy začal z firmy svého otce – EBM Expert, s.r.o., jenž byla založena v roce 1998 jako inženýrská firma s ambicí vytvářet projekty s přidanou hodnotou, společně s otcem budovat špičkovou firmu speciálně v oblasti projekční a inženýrské činnosti – Jakub byl u všech jejích zakázek v roli obchodního ředitele a jednatele. Dnes má z pozice generálního ředitele skupiny EBM Group ambice a potenciál vnímat synergii činností ve stavebnictví, což jsou hlavní předpoklady k plnění jeho primárního cíle – přinášet projektům maximální efektivitu vycházející ze zázemí skupiny EBM Group.

Ing. arch. PETR VACEK
výkonný ředitel, hlavní architekt

Petr je partnerem, hlavním architektem a jednatelem společnosti EBM Expert, s.r.o. Pod jeho vedením byly realizovány objekty Center bydlení pro seniory, administrativní budovy i rezidenční projekty. Petrovy počátky působení v EBM Expert, s.r.o. sahají do roku 2013 a navazují na jeho předchozí zkušenosti z renomovaných ateliérů v Praze, kde se pod vedením významných osobností současné české architektury podílel na rozličných typech zakázek.

Ing. MARTIN ZELENKA
hlavní inženýr

Martin Zelenka je hlavním inženýrem EBM Expert, s.r.o.  od roku 2012.  V rámci vedení projekce zodpovídá za technická řešení projektů, supervizuje a vede projekční skupiny. Praxe v oboru  a řízení projektů  administrativních, bytových, občanských i průmyslových staveb má 25let. 

 ARCHITEKTURA

Ve vlastních návrzích usilujeme o racionální architekturu s jasně čitelnými motivy sledujícími v širších souvislostech kontext každé jednotlivé zakázky – z pohledu klienta, místa, náplně i času. Cílem našich architektonických návrhů jsou přehledná a inovativní řešení tvořená v souladu s konstrukčními požadavky, zajišťující efektivitu a splnění nároků a očekávání klientů. Náš architektonický tým je složen z nadaných architektů, kteří mají bohaté reference a zkušenosti z předních architektonických kanceláří a které spojuje vědomí společných vizí a cílů.

 

INŽENÝRSKÁ ČINNOST

Zabezpečíme průzkumné a geodetické práce pro vypracování dokumentace. Projednáme záměr stavby s příslušnými orgány a organizacemi za účelem vydání územního rozhodnutí, zajistíme územní rozhodnutí, stavební povolení. Zorganizujeme kolaudační řízení a zajistíme vydání kolaudačního souhlasu pro užívání stavby. Zabezpečíme majetkoprávní agendu spojenou s výstavbou včetně věcných břemen.

 TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA

Smyslem technického dozoru investora (TDI) je nejen kontrola postupu prací, ale především kvality prací v souladu s projektovou dokumentací schválenou v rámci stavebního řízení, uzavřenými smluvními závazky, platnými technickými a právními předpisy a klientovými zájmy a záměry.