Logistika Praha - Hostivař

Místo:Praha
Činnost:dokumentace pro územní rozhodnutí, dokumentace pro stavební povolení, inženýrská činnost
Datum:2017
HIP:Ing. Antonín Procházka, Ing. arch. Olga Badová
Vizualizace:Petr Valíček