Logistika EBM Group

Místo:Praha
Činnost:studie
Investor:EBM Partner a.s.
Datum realizace:2017
Architekt:Ing. arch. Petr Vacek, Ing. arch. Olga Badová
Vizualizace:Petr Valíček