Centrum bydlení pro seniory 2019

Činnost:studie, dokumentace pro územní řízení
Datum:2019
Architekt:Ing. arch. Petr Vacek, Ing. arch. Josef Kijonka
Vizualizace:MgA. Jan Drška