Změna organizační struktury EBM Group

zmena_web_ctverec-01-01

V uplynulém období jsme se v rámci budování naších firem snažili nastavit organizační strukturu tak, aby byla co nejefektivnější se schopností adaptovat se na různé situace, primárně související s razantním růstem. Dnes, při našich ambicích a strategických plánech, jsme došli k názoru, že to již nestačí. Proto jsme se rozhodli, že významně posílíme top management našich společností a upravíme kompetence jednotlivých členů top managementu. Do EBM Group proto od listopadu nastupují dva noví špičkoví manažeři a zároveň upravujeme i stávající pozice managementu
jednotlivých společností.

EBM Expert, s.r.o.
Dosavadní hlavní architekt a ředitel projekce Ing. arch. Petr Vacek se stane výkonným ředitelem, zároveň nadále zůstává jednatelem. Petr je ve společnosti již od roku 2013, pokračuje tak jeho růst v rámci naší skupiny.
EBM Partner, a.s.
Na pozici výkonného ředitele nastupuje Ing. Jan Šulc, který se stane zároveň členem představenstva.
Jan přichází ze společnosti Skanska Property Czech Republic, developera administrativních projektů. Ve Skansce působil celkem 9 let, přičemž od roku 2017 byl jako Project Director zodpovědný za kompletní řízení projektů v celém developerském cyklu v ČR a Maďarsku.
EBM Construct, s.r.o.
Pozici výkonného ředitele a jednatele obsadí Ing. Boris Čillik. Boris přichází z dceřiné společnosti švýcarské skupiny Marti, firmy Tucon. Boris tam vedl jednu z divizí a měl na starosti řízení velkých dopravních a vodohospodařských projektů na Slovensku, v ČR, Německu, Švýcarsku, Grónsku a Norsku.
EBM Office, s.r.o.
Ing. Barbora Nováková zůstává nadále výkonnou ředitelkou a jednatelkou společnosti zajišťující veškerý servis pro skupiny EBM Group.

Na úrovni celé skupiny zůstává členem top managementu Jirka Kašek, CFA jako finanční ředitel. Jirka je zodpovědný za kompletní finanční řízení společností a financování jednotlivých projektů.
Celou skupinu z pohledu koordinace zájmů majitele všech společností a z pohledu strategického plánování a rozhodování o aktivitách přesahujících činností v jednotlivých firmách bude řídit Mgr. Jakub Vais jako generální ředitel skupiny EBM Group a Ing. Ľubomír Vais, zakladatel a jediný majitel. Jakub bude zodpovědný majiteli skupiny, s pravomocemi majitele, a spolu s řediteli jednotlivých firem bude připravovat podklady pro strategické rozhodování. Bude aktivní v akviziční činnosti a v ostatních operativních činnostech, HR a marketingu.
Ľubomír Vais bude nadále podporovat akviziční činnost, udržovat obchodní vztahy s klíčovými partnery a bude se
účastnit tvorby a schvalování strategických vizí a cílů skupiny.

Jsme přesvědčeni, že tyto změny povedou k velmi efektivnímu způsobu řízení našich společností
a celé skupiny EBM Group a věříme, že nám pomohou dosáhnout těch nejodvážnějších myšlenek, které jsme si v
našich strategických vizích a cílech vytyčili.