Stavba Residence LakePark

Na začátku září byly zahájeny přípravné práce na pozemku a sanační práce na skalním svahu při jižní a západní straně stavební jámy.