Projekční činnost

PROJEKČNÍ ČINNOST

Předmětem naší činnosti jsou architektonické a projekční práce a poradenství v oblasti pozemních a inženýrských staveb v rozsahu od úvodní konzultace, přes studii, projektovou dokumentaci všech stupňů až po kolaudaci. Jsme schopni vyhovět požadavkům na zpracování informačního modelu budovy (BIM) a zadáním vyžadujícím získání některého z certifikátů zelených budov (LEED, BREEAM).

Jsme držiteli ISO GOLD Certifikátu na všechny hlavní činnosti společnosti.

Architektura

ARCHITEKTURA

Ve vlastních návrzích usilujeme o racionální architekturu s jasně čitelnými motivy sledujícími v širších souvislostech kontext každé jednotlivé zakázky – z pohledu klienta, místa, náplně i času. Cílem našich architektonických návrhů jsou přehledná a inovativní řešení tvořená v souladu s konstrukčními požadavky, zajišťující efektivitu a splnění nároků a očekávání klientů.
Náš architektonický tým je složen z nadaných architektů, kteří mají bohaté reference a zkušenosti z předních architektonických kanceláří a které spojuje vědomí společných vizí a cílů.

Technický dozor investora

TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA

Smyslem technického dozoru investora (TDI) je nejen kontrola postupu prací, ale především kvality prací v souladu s projektovou dokumentací schválenou v rámci stavebního řízení, uzavřenými smluvními závazky, platnými technickými a právními předpisy a klientovými zájmy a záměry.

Inženýrská činnost

INŽENÝRSKÁ ČINNOST

Zabezpečíme průzkumné a geodetické práce pro vypracování dokumentace. Projednáme záměr stavby s příslušnými orgány a organizacemi za účelem vydání územního rozhodnutí, zajistíme územní rozhodnutí, stavební povolení. Zorganizujeme kolaudační řízení a zajistíme vydání kolaudačního souhlasu pro užívání stavby. Zabezpečíme majetkoprávní agendu spojenou s výstavbou včetně věcných břemen.