Zelený trojúhelník

Místo: ul. Goldsheiderova, Plzeň – Bory
Činnost: dokumentace pro stavební povolení, dokumentace pro provedení stavby (objekty A, C, D)
Investor: DARAMIS a.s.
Datum: 2015 – 2016
HiP: Ing. Martin Zelenka, Ing. arch. Petr Vokál
Architekt projektu a ilustrace: Gal Karagula, Daramis a.s.