Smíchov City – 1. fáze
Blok 3

Místo: Praha 5, Smíchov
Činnost: dokumentace pro územní řízení (koordinace, stavebně – technické řešení)
Investor: Sekyra Group, a.s.
Datum: 2016
HIP: Ing. arch. Petr Vacek, Ing. arch. Lucie Parks
Architekt : Haascookzemmrich STUDIO 2050, Chalupa architekti, Projektil architekti, Kuba & Pilař architekti