REZIDENCE POD SKÁLOU

Místo: Praha – Libeň
Činnost: dokumentace pro územní řízení, dokumentace pro stavební povolení, dokumentace pro provedení stavby, inženýrská činnost, autorský dozor
Investor: CODECO a.s.
Datum realizace: 2018
HiP: Ing. Pavel Hecht
Architekt: Ing. arch. Aleš Holman, Ing. arch. Ondřej Beneš