RD DOBŘICHOVICE

Místo: Dobřichovice
Činnost: architektonická studie, dokumentace pro stavební povolení, dokumentace pro provedení stavby, autorský dozor
Dodavatel: EBM Construct s.r.o.
Realizace: 2018
Architekt: Ing. arch. Petr Vacek, Ing. arch. Monika Čížková
Foto: Jiří Ernest