96 Řadových rodinných domů Beránka II.

Místo: Praha
Činnost: dokumentace pro provedení stavby , dokumentace pro změnu stavby
před dokončením
Investor: Daramis Group
Datum: 2014-2016
HiP: Ing. Martin Zelenka, Ing. Antonín Fürst, Ing. Květoslava Zatřepálková
Autor projektu a ilustrace: Loxia, a.s.