Obytný soubor Praha 9

Místo: Praha 9 – Vysočany
Činnost: urbanistická studie
Datum: 2015
Autorský tým: Ing. arch. Petr Vacek, Ing. arch. Lucie Parks, Ing. arch. Lenka Schandlová
Vizualizace: Petr Valíček