Obytný soubor Praha 22

Místo: Praha 22
Činnost: architektonická studie, dokumentace pro územní řízení, inženýrská činnost
Datum: 2018
Architekt: Ing. arch. Petr Vacek, Ing. arch. Matěj Ruščák