Logistika Praha – Hostivař

Místo: Praha
Činnost: dokumentace pro územní rozhodnutí, dokumentace pro stavební povolení, inženýrská činnost
Datum: 2017
HIP: Ing. Antonín Procházka, Ing.arch. Olga Badová
Vizualizace: Petr Valíček