Kanceláře EBM Group, FIVE

Místo: Administrativní budova FIVE, Praha 5 – Smíchov
Činnost: architektonický návrh, dokumentace provedení stavby, AD, TDI
Investor: EBM Group
Datum: 2017
Autorský tým Ing. arch. Petr Vacek, Ing. Martin Zelenka, Zdeněk Vondřička, Ing. arch. Filip Šauer, Ing. arch. Ivona Junková
PM: Ing. Michal Burian
Foto: Jiří Ernest