KANCELÁŘE EBM GROUP, CGC

Místo: City Green Court, Hvězdova, Praha 4
Činnost: dokumentace provedení stavby, AD, TDI
Investor: EBM GROUP
Datum realizace: 04/2015
Architekt: Ing. arch. Petr Vacek, Ing. arch. Pavel Hecht
Foto: Jiří Ernest