CBS Pardubice

Místo: Pardubice
Činnost: studie, dokumentace pro územní řízení, inženýrská činnost
Investor: EBM Partner a.s.
Datum: 2017
HiP: Ing. Michal Drda
Architekt: Ing. arch. Petr Vacek, Ing. arch. Monika Čížková
Vizualizace: Petr Valíček