CBS Liberec

Místo: Liberec – Vratislavice nad Nisou
Činnost: studie, dokumentace pro změnu územního rozhodnutí, dokumentace pro stavební povolení, dokumentace pro provedení stavby, inženýrská činnost, project management, cost management
Investor: EBM Partner a.s.
Datum realizace: 2018
HiP: Ing. Michal Drda
Architekt: Ing. arch. Petr Vacek, Ing. arch. Monika Čížková
PM: Ing. Richard Steiner
Foto: Jiří Ernest