CBS Hradec Králové

Místo: Hradec Králové
Činnost: studie, dokumentace pro územní řízení, dokumentace pro stavební povolení, zadávací dokumentace, inženýrská činnost, project management, cost management
Investor: EBM Partner a.s.
Datum realizace: 2016
HiP: Ing. Martin Zelenka, Ing. Michal Drda
Architekt: Ing. arch. Petr Vacek
PM: Ing. Richard Steiner, Ing. Vladimír Votava
Foto: Jiří Ernest