CBS Havířov

Místo: Havířov – Šumbark
Činnost: studie, dokumentace pro územní řízení, dokumentace pro stavební povolení, zadávací dokumentace, dokumentace provedení stavby, inženýrská činnost,
Investor: EBM Partner a.s.
Datum realizace: 2014 – 2015
HiP: Ing. Martin Zelenka, Zdeněk Vondřička
Architekt: Ing. arch. Petr Vacek, Ing. Martin Zelenka
PM: Ing. Richard Steiner, Ing. Tomáš Černický, PhD.
Foto: Jiří Ernest