Campus Prague ČS

Místo: Praha Smíchov
Činnost: spolupráce při architektonické studii
Investor: Sekyra Group, a.s.
Datum: 03/2018
HIP: Ing. arch. Petr Vacek, Ing. arch. Matěj Ruščák
Autor projektu a ilustrace: Verstas Arkkitehdit Oy, Helsinki