Bytový dům Staré Splavy

Místo: Staré Splavy
Činnost: architektonická studie, dokumentace pro územní řízení, dokumentace pro stavební povolení, dokumentace pro provedení stavby, autorský dozor
Investor: EBM Partner a.s.
Dodavatel: EBM Construct, s.r.o.
Realizace: 2018
Architekt: Ing. arch. Petr Vacek, Ing. arch. Monika Čížková
Foto: Jiří Ernest, Míša Dvořáková
web: www.lakepark.cz