Bytové domy Praha 9

Místo: Praha 9
Činnost: studie, dokumentace pro územní řízení, inženýrská činnost
Datum: 2017
Architekt: Ing. arch. Petr Vacek, Ing. arch. Lucie Parks, Ing. arch. Monika Čížková
Vizualizace: Ing. arch. Ondřej Teplý