BYTOVÉ DOMY PORT KAROLINA

Místo: Praha – Karlín
Činnost: dokumentace pro provedení stavby, autorský dozor
Investor: Skanska a.s.
Datum: 2017
HIP: Ing. Antonín Fürst
BIM koordinace: Ing. Petr Fiala