BD Novostrašnická

Místo:  Novostrašnická
Činnost: dokumentace pro stavební povolení, dokumentace provedení stavby, inženýrská činnost, projekt management, cost management, marketingová a realitní činnost, technický dozor investora
Investor: Bytové družstvo Novostrašnická
Datum realizace: 2013 – 2014
HiP: Ing. Martin Zelenka
Architekt: Ing. arch. Olga Badová
PM: Ing. Richard Steiner