Administrativní budova FIVE

Místo: Praha 5
Činnost: dokumentace pro provedení stavby, dokumentace provedení stavby fit-out, autorský dozor
Investor: Skanska Property Czech Republic, s.r.o.
Datum: 2015 – 2017
HiP: Ing. Martin Zelenka
Architekt, GP: QARTA architektura s.r.o.
Foto: Jiří Ernest