BYTOVÝ DŮM JAHODNICE H

Místo: Praha 14 – Hostavice
Činnost: dokumentace pro provedení stavby, BIM
Investor: Skanska a.s.
Datum: 2015
Projekční tým: Ing. arch. Petr Vacek, Ing. Antonín Fürst, Ing. Petr Fiala, Ing. Michal Drda
Architekt: S.H.S architekti s.r.o.