Průběh stavby Domova GrandPark Hradec Králové

V listopadu probíhají práce na dokončení obvodového pláště budovy – zateplení kontaktním zateplovacím systémem, klempířské konstrukce.

Před objektem se realizují podkladní vrstvy zpevněných ploch a komunikací. V interiéru jsou dokončeny roznášecí vrstvy podlah a pokračují práce na vnitřních instalacích – rozvodech zdravotně technických instalací, topení a elektrorozvodech.

GP HK GP HK GP HK GP HK GP HK