Rezidence Pod skálou

Místo:Praha Libeň
Činnost:dokumentace pro územní řízení, dokumentace pro stavební povolení, dokumentace pro provedení stavby, inženýrská činnost, autorský dozor
Investor:CODECO a.s.
Datum realizace:2018
HIP:Ing. Pavel Hecht
Architekt:Ing. arch. Aleš Holman Ing. arch. Ondřej Beneš