Obytný soubor Praha 9

Místo:Praha 9 – Vysočany
Činnost:urbanistická studie
Datum:2015
Autorský tým:Ing. arch. Petr Vacek, Ing. arch. Lucie Parks, Ing. arch. Lenka Schandlová
Vizualizace:Petr Valíček