Obytný soubor Praha 22

Místo:Praha 22
Činnost:architektonická studie, dokumentace pro územní řízení, inženýrská činnost
Investor:EBM Partner a.s.
Datum:2018
Architekt:Ing. arch. Petr Vacek, Ing. arch. Monika Čížková