Oaks Prague

Místo:Nebřenice
Činnost:generální projektant
Investor:Arendon Development Co.
Datum:2017 – 2020
HIP:Ing. arch. Petr Vacek, Ing. Martin Zelenka
Architekt:ADR, Chapman Taylor, John Pardey Architects, JTP Architects, McGarry-Moon, RM&PA