Oaks Prague

Místo:Nebřenice
Činnost:generální projektant
Investor:Arendon Development Co.
Datum:2017
HIP:Ing. arch. Petr Vacek, Ing. arch. Petr Vokál