Kanceláře EBM Group, FIVE

Místo:Administrativní budova FIVE, Praha 5 – Smíchov
Činnost:architektonický návrh, dokumentace pro provedení stavby, AD, TDI
Investor:EBM Group
Datum:2017
Autorský tým:Ing. arch. Petr Vacek, Ing. Martin Zelenka, Zdeněk Vondřička, Ing. arch. Filip Šauer, Ing arch. Ivona Junková
Foto:Jiří Ernest