Erbenova Rezidence

Místo:Praha 5
Činnost:dokumentace pro stavební povolení, dokumentace pro provedení stavby, inženýrská činnost
Investor:EBM Partner a.s.
Datum realizace:2019
HIP:Ing. Martin Zelenka, Ing. arch. Vojtěch Sigmund
Architekt:ADR s.r.o., Petr Kolář, Aleš Lapka
Vizualizace:Ing. arch. Michal Nohejl
Web:www.erbenovarezidence.cz