CBS Pardubice

Místo:Pardubice
Činnost:studie, dokumentace pro územní řízení, inženýrská činnost
Investor:EBM Partner a.s.
Datum:2017
HIP:Ing. Michal Drda
Architekt:Ing. arch. Petr Vacek, Ing. arch. Monika Čížková
Vizualizace:Petr Valíček