CBS Liberec

Místo:Liberec – Vratislavice nad Nisou
Činnost:studie, dokumentace pro změnu územního rozhodnutí, dokumentace pro stavební povolení, dokumentace pro provedení stavby, inženýrská činnost, project management, cost management
Investor:EBM Partner a.s.
Datum realizace:2018
HIP:Ing. Michal Drda
Architekt:Ing. arch. Petr Vacek, Ing. arch. Monika Čížková
Foto:Jiří Ernest