CBS Hradec Králové

Místo:Hradec Králové
Činnost:studie, dokumentace pro územní řízení, dokumentace pro stavební povolení, zadávací dokumentace, inženýrská činnost, project management, cost management
Investor:EBM Partner a.s.
Datum realizace:2016
HIP:Ing. Martin Zelenka, Ing. Michal Drda
Architekt:Ing. arch. Petr Vacek
Foto:Jiří Ernest