Campus Prague ČS

Místo:Praha Smíchov
Činnost:spolupráce při architektonické studii
Investor:Sekyra Group, a.s.
Datum:03/2018
HIP:Ing. arch. Petr Vacek, Ing. arch. Matěj Ruščák
Autor projektu a ilustrace:Verstas Arkkitehdit Oy, Helsinki