Bytový dům Staré Splavy

Místo:Staré Splavy
Činnost:studie, dokumentace pro územní řízení, dokumentace pro stavební povolení, inženýrská činnost
Datum:2019
Architekt:Ing. arch. Petr Vacek, Ing. arch. Monika Čížková
Vizualizace:MgA. Jan Drška / Ing. arch. Michal Nohejl