Bytový dům Staré Splavy

Místo:Staré Splavy
Činnost:architektonická studie, dokumentace pro územní řízení, dokumentace pro stavební povolení, dokumentace pro provedení stavby, autorský dozor
Investor:EBM Partner a.s.
Dodavatel:EBM Construct, s.r.o.
Datum realizace:2018
Architekt:Ing. arch. Petr Vacek, Ing. arch. Monika Čížková
Foto:Jiří Ernest, Míša Dvořáková
Web:www.lakepark.cz