Rezidence Pod Okrouhlíkem

Místo:Praha 8
Činnost:architektonická studie, dokumentace pro územní řízení, dokumentace pro stavební povolení, inženýrská činnost
Investor:EBM Partner a.s.
Datum:2019
Architekt:Ing. arch. Petr Vacek, Ing. arch. Petr Vokál
Vizualizace:MgA. Jan Drška / Ing. arch. Ondřej Teplý
Web:www.podokrouhlikem.cz