Bytový dům Jahodnice H

Místo:Praha 14 – Hostavice
Činnost:dokumentace pro provedení stavby, BIM
Investor:Skanska a.s.
Datum:2015
Projekční tým:Ing. arch. Petr Vacek, Ing. Antonín Fürst, Ing. Petr Fiala, Ing. Michal Drda
Architekt:S.H.S. architekti s.r.o.