Výhledy Rokytka

Místo:Praha 9
Činnost:studie, dokumentace pro územní řízení, inženýrská činnost
Datum:2017
Architekt:Ing. arch. Petr Vacek, Ing. arch. Lucie Parks, Ing. arch. Monika Čížková
Developer:CRONESTA, a.s.

Vizualizace:

Web:

Ing. arch. Ondřej Teplý

www.vyhledyrokytka.cz