Bytové domy Prague Marina 2

Místo:Praha Holešovice
Činnost:dokumentace pro provedení stavby
Investor:Daramis Group a.s.
Datum:2019
HIP:Zdeněk Vondřička
Architekt:Loxia a.s.