Bytové domy Alfa a Beta, Hagibor

Místo:Praha 10
Činnost:dokumentace pro provedení stavby
Investor:Crestyl Real Estate s.r.o.
Datum:2019
HIP:Ing. Antonín Fürst, Ing. Petr Fiala
Architekt, GD:Ian Bryan Architects s.r.o.