BD Novostrašnická

Místo:Novostrašnická
Činnost:dokumentace pro stavební povolení, dokumentace pro provedení stavby, inženýrská činnost, project management, cost management, marketingová a realitní činnost, TDI
Investor:Bytové družstvo Novostrašnická
Datum realizace:2013 – 2014
HIP:Ing. Martin Zelenka
Architekt:Ing. arch. Olga Badová