Práce na projektu pro územní rozhodnutí v plném proudu

Po dokončení a projednání studie I. etapy projektu Smíchov City pokračují práce na přípravě dokumentace pro územní řízení. Jako hlavní inženýr projektu Bloku SM3 jsme se spolu s představiteli sedmi architektonických kanceláří zúčastnili 18. ledna 2017 setkání tvůrců projektu se zástupci Městské části Prahy 5 a Institutu plánování a rozvoje Prahy. Práce na dokumentaci pro územní řízení první etapy jsou dalším významným milníkem projektu Smíchov City. Jedná se o týmovou práci špičkových odborníků na unikátním díle. Jednotliví participanti stvrdili tento významný okamžik symbolickým „říznutím“ do projektu – dortu s budoucí tváří této moderní čtvrti.