Kolaudace Domova seniorů GP Havířov

Pilotní projekt Domova pro seniory GrandPark Havířov byl v plánovaném termínu zkolaudován. V objektu se nachází 149 lůžek určených pro poskytování sociálních a zdravotních služeb pro seniory. Společnost EBM Expert Building Management, s.r.o. zajištovala nejen činnosti generálního projektanta a technického dozoru investora, ale také kompletní projektové řízení.